De kosten

De kosten

De spelers van de verenigingen ttv Hoogland en Over ’t Net betalen een vast bedrag van € 25,- per jaar aan de Academie, zij krijgen hiervoor 1x per week training. Verder worden zij als eerste uitgenodigd om aan de extra activiteiten deel te nemen.

Spelers van andere verenigingen kunnen ook trainen binnen de Academie.
Kosten:
€ 120,- voor 1 wekelijkse training

De kosten voor individuele trainingen worden in onderling overleg vastgesteld.